Stiftelsernas organisation

Styrelse

Pär Boman, ordförande

Tom Hedelius, ledamot

Tobias Larsson, sekreterare för styrelsen

 

Forskningsnämnd

Pär Boman, styrelseordförande

Tom Hedelius, ledamot i styrelsen, 

Mats Alvesson, professor, Lunds universitet

Ann-Kristin Bergquist, professor, Uppsala universitet

Peter Englund, vice ordförande i Forskningsnämnden, professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm

Maria Holmlund-Rytkönen, professor, Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Olof Johansson Stenman, professor, Handelshögskolan i Göteborg

Ann-Sofie Kolm, professor, Stockholms universitet

Jan Mouritsen, professor, Copenhagen Business School, Frederiksberg, Danmark

Therese Nilsson, professor, Lunds universitet

Alexander Styhre, professor, Handelshögskolan i Göteborg


Kansli

Lars Engwall, vetenskaplig sekreterare, professor emeritus, Uppsala universitet

Gergö Simonyi Jezsek, kansli 

Gunnar Högberg, kansli