Beviljade anslag

Beviljade anslag 2018-01-01 - 2023-12-31

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har under
åren 2018 till och med hösten 2023 beviljat följande anslag.  Läs mer om respektive anslag i kolumnen till vänster.