Beviljade anslag

Beviljade anslag 2018-2022

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har under
åren 2018-2022 beviljat följande anslag.  Läs mer om respektive anslag i kolumnen till vänster.