Beviljade anslag

Beviljade anslag 2018-01-01 - 2024-06-30

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har under
åren 2018 till och med våren 2024 beviljat följande anslag.  Läs mer om respektive anslag i kolumnen till vänster.