Anslagstyper

Stiftelserna har utvecklat olika anslagstyper för att underlätta ansökningsförfarandet och bedömningsproceduren.