Välkommen till Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt
Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.


Beviljade medel 2022

Under år 2022 beviljades 177 anslag om totalt 231 miljoner kronor.


Höstens ansökningsperiod
10 augusti - 15 septemberVårens ansökningsperiod
1 december  - 31 januari 

Förlängning av Browaldhstipendier Browaldhstipendier 
Wallanderstipendier Förlängning av Browaldhstipendier
Hedeliusstipendier Forskarutbyte och spridning
Forskarutbyte och spridning Program


Besked för vårens utlysningar under juni och höstens utlysningar under december

Förutom publicering på vår webbplats samt i vår ansökningsportal skickas besked till alla sökande via e-post.

Till stiftelseportalen - Logga in här

ansökningsportal/användarportal