Välkommen till Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt
Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.


Beviljade medel 2022

Under år 2022 beviljades 177 anslag om totalt 231 miljoner kronor.


Höstens ansökningsperiod
10 augusti 2022 - 15 september 2022Vårens ansökningsperiod
1 december 2022 - 31 januari 2023

Förlängning av Browaldhstipendier Browaldhstipendier 
Wallanderstipendier Förlängning av Browaldhstipendier
Hedeliusstipendier Forskarutbyte och spridning
Forskarutbyte och spridning Program

Till stiftelseportalen - Logga in här

ansökningsportal/användarportal